icon-aladin
DỊCH VỤ
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
TẠI ALADIN FINANCE
HẸN LỊCH TƯ VẤN

1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Dịch vụ quản lý Danh mục đầu tư là giải pháp đầu tư do Aladin Finance xây dựng và quản lý dành cho từng Nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tài khoản đầu tư được giám sát, theo dõi trên chính tài khoản của Nhà đầu tư tại các Công ty chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch.

2. LỢI ÍCH MANG LẠI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

LỢI NHUẬN TÌM NĂNG CAO: Lịch sử chứng minh lợi nhuận vượt trội so với lợi nhuận trung bình của thị trường chứng khoán.
LỢI THẾ SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG: Tập hợp các nhà quản lý danh mục được tuyển chọn theo quy trình đặc biệt từ cộng đồng hơn 300 Nhà tư vấn tại Aladin Finance.
KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ: Đội ngũ hội đồng đầu tư với kinh nghiệm quản lý tài sản lâu năm trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
THÔNG TIN MINH BẠCH KỊP THỜI: Nhà đầu tư được giám sát trên chính tài khoản của mình tại các Công ty chứng khoán.
THẾ MẠNH CÔNG NGHỆ: Trong quản lý Dang mục như tuyển chọn Nhà quản lý phù hợp, phân bố tỷ trọng danh mục, quản lý rủi ro. Đặc biệt ứng dụng AI trong tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

3. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ TỐI THIỂU
1 tỷ đồng trên mỗi Nhà đầu tư (Có thể trải nghiệm 3 tháng đầu tiên với tài sản 500 triệu đồng)
NGÀY BẮT ĐẦU ĐẦU TƯ
Là ngày theo hợp đồng có hiệu lực
KỲ HẠN ĐẦU TƯ
Tối thiểu là 6 tháng
PHÍ DỊCH VỤ
Từ 10% - 15% tính trên tổng lợi nhuận từ tài khoản
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thanh toán ngày đáo hạn
ĐIỀU KIỆN DỪNG ĐẦU TƯ
  • Thông báo trước 30 ngày

  • Tài khoản được quản lý có mức lỗ vượt 15%

4. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

1. Ký hợp đồng
quản lý danh mục
2. Mở tài khoản
tại Công ty
chứng khoán
3. Chuyển tiền
vào TK như
trên hợp đồng
4. Aladin Finance
bắt đầu hỗ trợ và
NĐT theo dõi
kết quả trên TK
5. Tất toán
hợp đồng và
thanh toán phí
(Nếu có)
Update success